• Darmowa dostawa
  Powyżej 500 zł
 • Odbiór osobisty
  w sklepie stacjonarnym
 • Zamów telefonicznie
  +48 662 115 705
 • Szybka realizacja
  Wysyłka zazwyczej w 48h

Nowy produkt

VTECH KIDIZOOM SMART WATCH 8W1 NIEBIESKI 60344

Kupując teraz ten produkt otrzymasz 16 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 16 punktów może być zamienione na jeden bon o wartości 3,20 zł.

Producent VTech

Interaktywne

VTech

603441006826

169,99 zł

Dodaj do listy życzeń

Wie­lo­funk­cyj­ny Ki­di­zo­om Smart Watch to ga­dżet elek­tro­nicz­ny na rę­kę, któ­ry po­zwa­la dzie­ciom wejść w świat za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gii w za­baw­ny, in­te­rak­tyw­ny, bez­piecz­ny i edu­ka­cyj­ny spo­sób. Po­sia­da wbu­do­wa­ny ekran do­ty­ko­wy o prze­kąt­nej 1,4”, apa­rat fo­to­gra­ficz­ny dyk­ta­fon oraz 3 su­per gry.

 • Vtech

1Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

Opis produktu

Zdję­cia i fil­my:

 • Pierw­szy apa­rat w for­mie ze­gar­ka o roz­dziel­czo­ści 0.3 me­ga­pik­se­li
 • Zrób zdję­cie al­bo krót­ki fil­mik i do­daj gra­ficz­ne efek­ty spe­cjal­ne
 • Moż­li­wość podłą­cze­nia do kom­pu­te­ra umoż­li­wia dzie­ciom zgry­wa­nie, ła­do­wa­nie zdjęć i fil­mów i kre­atyw­ną za­ba­wę


Ze­ga­rek:

 • Do wy­bo­ru jest 50 wzo­rów tarcz: za­rów­no ana­lo­go­wych i cy­fro­wych
 • Ła­twa zmia­na mię­dzy ze­ga­rem ana­lo­go­wym i cy­fro­wym uła­twia dzie­ciom na­ukę ze­ga­ra
 • Funk­cje: sto­per, cza­so­mierz i alarm


Dyk­ta­fon i gry:

 • Wbu­do­wa­ny w urzą­dze­nie dyk­ta­fon po­sia­da funk­cje zmia­ny gło­su
 • 3 gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne puz­zle i Tań­czą­cy Pa­lec


Cechy produktu:

 • Ekran dotykowy o wymiarach 3,5 x 3,5 cm
 • Ze­gar cy­fro­wy i ana­lo­go­wy – po­nad 50 tarcz do wy­bo­ru
 • Apa­rat i ka­me­ra cy­fro­wa oraz edy­tor zdjęć
 • Dyk­ta­fon z opcją zmia­ny gło­su – 5 róż­nych efek­tów
 • Sto­per i mi­nut­nik z we­so­ły­mi ani­ma­cja­mi
 • 3 gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne Puz­zle, Tań­czą­cy Pa­lec
 • Bu­dzik z 10 róż­ny­mi dzwon­ka­mi i moż­li­wo­ścią na­gra­nia wła­sne­go gło­su
 • 128MB wewnętrznej pamięci do przechowywania około 900 zdjęć lub 15 minut nagrań video
 • Kabel Micro USB służący do ładowania baterii i transferu plików
 • Akumulator litowo-polimerowy (Li-Poly) wielokrotnego ładowania
 • Czas działania: do 2 tygodni (zależne od intensywności korzystania z zegarka)
 • Rekomendowany wiek dziecka: 3 lata+
 • Wymiary opakowania: 17,5 x 24,1 x 5,8 cm
Komentarze produktu

Bądź pierwszym który napisze recenzję!

Napisz opinię
VTECH KIDIZOOM SMART WATCH 8W1 NIEBIESKI 60344

VTECH KIDIZOOM SMART WATCH 8W1 NIEBIESKI 60344

Wie­lo­funk­cyj­ny Ki­di­zo­om Smart Watch to ga­dżet elek­tro­nicz­ny na rę­kę, któ­ry po­zwa­la dzie­ciom wejść w świat za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gii w za­baw­ny, in­te­rak­tyw­ny, bez­piecz­ny i edu­ka­cyj­ny spo­sób. Po­sia­da wbu­do­wa­ny ekran do­ty­ko­wy o prze­kąt­nej 1,4”, apa­rat fo­to­gra­ficz­ny dyk­ta­fon oraz 3 su­per gry.

Inne produkty w tej kategorii